เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

*สินค้ารับประกัน 1 ปี (12 เดือน) นับจากวันที่ซื้อ พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อขอรับบริการในระยะเวลาประกัน


❶ สินค้าที่นำเข้าโดย ASH จะได้รับประกันสินค้าและบริการโดย ASH เท่านั้น
❷ ผลิตภัณฑ์ที่เสียเนื่องจากวัสดุหรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตหรือเสียจากการใช้งานปกติหรือการใช้งานตามคำแนะนำที่เผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์รวมถึงคู่มือการใช้งาน, ข้อกำหนดทางเทคนิค และ คู่มือด้านความปลอดภัย
❸ การรับประกันจะเริ่มนับโดยอัตโนมัติจากวันที่ซื้อแม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่เต็มที่ก็ตาม
❹ ในระยะเวลารับประกัน ASH จะให้บริการซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยไม่คิดค่าบริการ, ค่าซ่อม และค่าเปลี่ยนเครื่องใหม่
❺ ไม่มีการรับประกันระหว่างประเทศ รวมถึงเครื่องที่ซื้อตรงจากต่างประเทศ
❻ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในระยะเวลารับประกันจะยังคงรับประกันจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิม
❼ การรับประกันนี้อยู่ภายใต้และตีความภายใต้กฎหมายของประเทศที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น
❽ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันสินค้าหากไม่มีหลักฐานการซื้อมายืนยัน
❾ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสินค้าที่ซื้อ / PRODUCT INFORMATION

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

ข้อมูลลูกค้า / CUSTOMER INFORMATION

การลงทะเบียนรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะหากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นสินค้าที่ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้นำเข้ามาจำหน่าย
โปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบและแอบอ้างการนำเข้าสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย ถือว่ามีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่าน ยินยอมและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ASH
I confirm that I have already read, consented and agreed to ASH Privacy Policy