บริษัท แอช เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)62 อาคารเดอะมิลเลนเนียทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 2301
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขผู้เสียภาษี 0105552079603

โทรศัพท์ 02-026-3269

Ash Asia International Ltd. (Head Office)
62 The Millennia Tower 23th Fl. 2301Langsuan,
Pathumwan, Bangkok 10330

TAX ID : 0105552079603

Tel : 02-026-3269

เวลา ↗

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08:00 – 17:00 น.

ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 02-026-3269

บริการลูกค้า ↗

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 09:00 – 18:00 น.

ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 02-508-8787